GDPR-Policy

  • Medlemsuppgifter lämnas frivilligt och med samtycke i anslutning till ansökan om medlemskap. Avtal med medlem är upprättat via föreningens stadgar.
  • Personuppgifter förtecknas hos vår medlemsansvarige. 
  •  För medlemmar som har en säsongsplats finns en telefonlista upprättad och finns tillgänglig vid eventuell skada/händelse.
  • Mailadresser finns förtecknade hos informationsansvarig.
  • Årligen skall listan redigeras och för personer som lämnat oss gallras all information bort senast efter ett år.
  •  Medlem har rätt att ta del av den information som lagras av VNF om den enskilde medlemmen så önskar. 
  • VNF lämnar inte medlemsuppgifter vidare till tredje part.